Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel is dé waterpartner in Midden-Brabant. Met ruim 450 medewerkers werken we aan schoon en voldoende water. Ook beschermen we 890.000 mensen in ons gebied tegen wateroverlast. We dragen actief bij aan een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. We doen dit niet alleen en werken nauw samen met diverse partijen.

Waarom zijn jullie partner van de campagne Doe het zonder?

We stimuleren gemeenten, burgers, bedrijven en landbouwsector het gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen. De campagne Doe het zonder helpt ons daarbij en draagt bij aan een gezonde en duurzame leefomgeving en aan de versterking van de biodiversiteit. Biodiversiteit is tevens de basis voor de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen zoals nuttige organismen die schadelijke organismen kunnen bestrijden.  De verbreding naar de problematiek van pesticiden in en rond het huis (bijvoorbeeld lokdoosjes) en het basisidee achter de communicatie ‘Pesticiden zijn niet nodig in de tuin, de natuur doet het voor jou’ spreekt ons dan ook erg aan.

Wat is jullie grootste uitdaging?

Bij waterschappen zie je steeds meer initiatieven als het gaat om het beïnvloeden van het gedrag van burgers voor een betere waterkwaliteit. Gedragsbeïnvloeding is een aparte tak van sport en vraagt om een specifieke doelgroepbenadering. Dit willen we meer inzetten om onder andere mensen te overtuigen dat er goede chemievrije alternatieven voorhanden zijn, eenvoudig te verkrijgen bij bijvoorbeeld tuincentra, bouwmarkten en op internet. Ook willen we meer aandacht voor preventie, dit begint bijvoorbeeld bij een slim ontwerp, juiste plant- en materiaalkeuze en regelmatig onderhoud.

Welke tip hebben jullie voor onze lezer?

We hebben twee jaar geleden de Waterschijf van vijf geïntroduceerd: bewuster omgaan met water. De waterschijf staat boordevol weetjes en tips om bewuster om te gaan met water. Een bijdrage leveren aan een duurzame leefomgeving is voor iedereen binnen handbereik.