Pidpa

Als integraal waterbedrijf bieden we een uitgebreid pakket aan van waterproducten en –diensten op maat tegen de best mogelijke prijs. Bij Pidpa vormt duurzaamheid een rode draad in onze werking. Daardoor zijn we als bedrijf uitgegroeid tot een belangrijke sociaal-economische partner, die een toekomstgericht beleid voert op het vlak van milieu, economie en maatschappij. Dat vertaalt zich op de eerste plaats in onze missie: 'Samen geven wij vorm aan de toekomst van onze natuurlijke rijkdom: water'.

Waarom zijn jullie partner van de campagne Doe het zonder?

Als integraal waterbedrijf beschermen en bewaken we het evenwicht met de natuurlijke cyclus van water. Daarenboven hechten we, als producent die van grondwater drinkwater maakt, veel belang aan de kwaliteitsbewaking van ons grondwater. Eén van onze aandachtspunten is het gebruik van pesticiden en de invloed hiervan op het grondwater. Tot op heden is dit nog veelal onder controle. Om te zorgen dat dat zo blijft - en liefst ook nog verbetert - steunen we volmondig de sensibiliseringscampagne van Velt. 

Wat is jullie grootste uitdaging?

Onze eerste focus situeert zich op het pesticidegebruik binnen de beschermingszones van onze waterwinningen. Het blijvend sensibiliseren van particulieren, landbouwers en commerciële terreinbeheerders is een noodzakelijke investering om onze ruwwaterbronnen te vrijwaren van verontreiniging door pesticiden. Daarnaast willen we bij al onze klanten aandacht vragen voor de gevaren van het gebruik van pesticiden en hen laten kennismaken met milieuvriendelijke alternatieven. De grootste uitdaging hierbij bestaat erin om hen bewust te maken van de mogelijke impact van pesticiden op ons drinkwater, vandaag en in de toekomst. Samen moeten we ervoor zorgen dat ook de toekomstige generaties kunnen blijven genieten van voldoende gezond kraanwater.

Welke tips hebben jullie voor onze lezer?

Samen zorgen voor proper water: het is een verantwoordelijkheid die start bij ieder thuis. Geen moeilijke opdracht want vaak is je gezond verstand gebruiken al voldoende.

  • Spring verstandig om met producten die schadelijk kunnen zijn voor mens, dier en plant
  • Verspil geen water
  • Scheid afval- en regenwater
  • Werp geen gevaarlijke producten in straatkolken.

Een kleine greep uit dingen die wekunnen doen voor de natuur en de toekomst van ons water. Neem zeker een kijkje op volgende websites: